ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

:: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทําชุดอาหารเบรคสําหรับงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาพกิจกรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

ระบบ E-Service

Social Network