ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. แบบฟอร์มบันทึกการรับฟังความคิดเห็น ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit32-chxng-thangkar-rab-fang-khwam-khid-hen

2. ช่องทางติดต่อ facebook โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya