ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่ดินบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง