ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ประกาศโรงเรียนเพชรละครวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

:: ประกาศโรงเรียนเพชรละครวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 

:: ประกาศ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาตร์ 

:: ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน

:: ประกาศ เรื่อง การแก้ไขผลการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาเกาหลี)

:: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเพชรละครวิทยา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

:: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาเกาหลี)

:: ประกาศโรงเรียนเพชรละครวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

:: แจ้งประกาศลิงก์ห้องเรียน CLASSROOM ให้นักเรียนเลือกวิชาที่เรียน ตามลิงก์ในประกาศ หรือนำรหัสไปกรอกเพื่อเข้าชั้นเรียน ดูได้ที่ลิงก์นี้==>> ห้องเรียน CLASSROOM

:: ดาวน์โหลดแบบคัดกรองโควิด-19  ที่นี่ ==>> แบบคัดกรองโควิด-19