ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง