ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์