อัลบั้มภาพ PKW

        อัลบั้มภาพ PKW จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนำไปใช้งาน ขอให้ท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่โรงเรียนเพชรละครวิทยาให้ท่าน ตัวอย่างเช่น sunisa.aud@phetlakorn.ac.th เป็นต้น 
(หมายเหตุ : หากท่านลืม Username และ Password กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ)  

อัลบั้มภาพปี 2557
อัลบั้มภาพปี 2559
อัลบั้มภาพปี 2560
อัลบั้มภาพปี 2561
อัลบั้มภาพปี 2562
อัลบั้มภาพปี 2563
อัลบั้มภาพปี 2564
อัลบั้มภาพปี 2565

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน