กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.ค. 2564 22:07 admin phetlakorn แก้ไข อัลบั้มภาพ PKW
12 ก.ค. 2564 22:07 admin phetlakorn แก้ไข อัลบั้มภาพ PKW
13 มิ.ย. 2564 01:38 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
13 มิ.ย. 2564 01:37 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
13 มิ.ย. 2564 01:36 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
13 มิ.ย. 2564 01:36 admin phetlakorn แนบ ประกาศโรงเรียนเพชรละครวิทยา-เรื่อง-การเปิดเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564_Page1.png กับ หน้าหลัก
11 มิ.ย. 2564 21:04 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
30 พ.ค. 2564 23:44 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
30 พ.ค. 2564 23:41 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
21 เม.ย. 2564 20:26 admin phetlakorn แก้ไข หน้าหลัก
21 เม.ย. 2564 20:26 admin phetlakorn แนบ ffed5f94ff86cde542c2c4e5d4ff8271.png กับ หน้าหลัก
21 เม.ย. 2564 20:23 admin phetlakorn แนบ 9230049fdecea2ee991075e724509a1b.png กับ หน้าหลัก
11 ก.ย. 2563 02:29 admin phetlakorn แก้ไข OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
11 ก.ย. 2563 02:29 admin phetlakorn แก้ไข OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
11 ก.ย. 2563 02:28 admin phetlakorn แก้ไข OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
11 ก.ย. 2563 01:45 admin phetlakorn แก้ไข OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
11 ก.ย. 2563 01:44 admin phetlakorn แก้ไข OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
11 ก.ย. 2563 01:44 admin phetlakorn แก้ไข OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
11 ก.ย. 2563 01:44 admin phetlakorn แก้ไข OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
11 ก.ย. 2563 01:38 admin phetlakorn แก้ไข OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
11 ก.ย. 2563 01:15 admin phetlakorn แก้ไข OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
11 ก.ย. 2563 00:42 admin phetlakorn แก้ไข OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
11 ก.ย. 2563 00:40 admin phetlakorn แก้ไข OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
11 ก.ย. 2563 00:24 admin phetlakorn แก้ไข OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
11 ก.ย. 2563 00:22 admin phetlakorn แก้ไข การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า