ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ห้องประชุมเพชรละครวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง