ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลําโพง ไมค์ลอย และขาไมค์ งานโสตทัศนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง