ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาร์ททีวีสําหรับติดตั้งในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง