ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง