ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง