ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง