ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง