ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเพชรละครวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง