ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเพชรละครวิทยา


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู

   ครู

   ครู

   ครู  ชำนาญการ

   ครู  ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ


   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู  ชำนาญการ

   ครู  ขำนาญการ

   ครู

   ครู

   ครู  ชำนาญการ

   ครู  ชำนาญการ

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครูธุรการ

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู

   ครู


                                                (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00:06 น.)