การติดต่อ/ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67140

หมายเลขโทรศัพท์
056-927133

หมายเลขโทรสาร
056-927132

E-mail : phetlakornwittaya@gmail.com


โรงเรียนเพชรละครวิทยา