ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนเพชรละครวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


แจ้งประกาศลิงก์ห้องเรียน CLASSROOM ให้นักเรียนเลือกวิชาที่เรียน ตามลิงก์ในประกาศ หรือนำรหัสไปกรอกเพื่อเข้าชั้นเรียน ดูได้ที่ลิงก์นี้==>> ห้องเรียน CLASSROOM

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองโควิด-19  ที่นี่ ==>> แบบคัดกรองโควิด-19